İç denetçi olmak için belirli bir fakülte ve bölümden mezun olmak mecburiyeti yoktur. Bu tamamen şirketin kendine has ihtiyaç ve özelliklerine göre şirket tarafından belirlenen bir husustur.

Genel olarak iç denetçilerin önemli kısmının İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi mezunları oldukları görülmektedir. Ancak örneğin hastane işleten bir şirket iç denetçi olarak Tıp Fakültesi mezuniyetini bir şart olarak koyabilir.

 

CIA sınavına girmek için denetim tecrübesi koşulu yoktur.. Üniversite öğrencileri dahi CIA sınavına girebilirler. Denetim tecrübesi gibi kriterlerin sınavda başarılı olmanın ardından CIA sertifikasının talebi aşamasında tevsik edilmesi talep edilmektedir.

 

Konuyla ilgili IIA düzenlemesi aşağıda yer almaktadır. "CIA adayları 24 aylık iç denetim veya muadil bir alan tecrübesine sahip olmalıdır. Muadil alan tecrübesi; dış denetim, kalite güvence denetimi, uygunluk denetimi de dahil olmak üzere denetim/değerlendirme faaliyetlerine ilişkin tecrübeyi ifade eder."

Bu çerçevede, bağımsız denetim de dahil olmak üzere tüm denetim/değerlendirme faaliyetleri muadil alan tecrübesi olarak değerlendirilmekte ve tevsik edilmesi kaydıyla iç denetim tecrübesi yerine sayılmaktadır.

 

Finansal güvence faaliyeti iç denetim faaliyetine muadil alan kapsamında değerlendirilebilmektedir.

 

 

Muhasebe ve finans alanındaki tecrübe 1 seneye sayılmaktadır  ve kalan bir sene için denetim tecrübesi aramaktadır.

 

Yüksek lisans diploması 1 yıllık iç denetim tecrübesine eş değer sayılmaktadır.

 

CIA Başvurunuzu öğrenci olarak yapmanız ve başvurunuza kayıtlı olduğunuz üniversiteden alacağınız yeni tarihli bir “tam zamanlı öğrenci durum belgesi” eklemeniz suretiyle indirimden faydalanabilirsiniz.

 

Internet sayfamızdan temin edebileceğiniz deneyim doğrulama ve karakter referans formlarının yanı sıra diploma veya çıkış belgesi ile kimlik fotokopisi gönderilmelidir.

Sınav için göndereceğimiz belgelerin noter onaylı olması gerekiyor mu?

Hayır. Belgelerin noter onaylı olması gerekmiyor.

 

Evraklarınızın ulaşıp ulaşmadığının teyidi ve diğer herhangi bir hususla ilgili olarak tide@tide.org.tr adresine e-posta gönderebilir ve/veya TİDE’nin 0212 212 55 25 numaralı telefonundan irtibat sağlayabilirsiniz.

 

Sınav başvurunuzu TİDE’ ye yapıp yurtdışında gireceğiniz ülkenin bağlı olduğu enstitüye bilgi vermek sureti ile sınava orada girebilirsiniz.

 

Sınavlara farklı ülkelerde girmiş olmak sertifika alma aşamasında herhangi bir sorun doğurmamaktadır. Zira IIA ile TIDE nezdindeki bilgiler koordineli olarak izlenmektedir

 

İzmir (Merkez)

Bu şubeye ait eğitim takvimi bulunmamaktadır.

Ankara

Bu şubeye ait eğitim takvimi bulunmamaktadır.