Malzeme Yönetimi                            :              10 Saat

 

Seri/Lot

Barkod Takibi

Karma Koli

Malzeme Sınıfları

Hızlı Üretim

Takım Bozma

Maliyetlendirme İşlemleri

 

Satış Dağıtım Yönetimi      :                4 Saat

 

Fatura/İrsaliye/Sipariş

Plasiyer Takibi

Kampanya Yönetimi

 

Satınalma Yönetimi                           :                4 Saat 

 

Fatura/İrsaliye/Sipariş                                     

Tedarikçi Değerlendirme

 

Finans Yönetimi                  :              12 Saat

 

Müşteri/Satıcı Takibi

Nakit Yönetimi

Çek/Senet Takibi

Teminat Takibi

Kasa Modülü

Banka Kredileri Takibi

Banka Modülü

Risk Takibi

 

Duran Varlık Yönetimi                       :                2 Saat

 

Sabit Kıymet Amortisman Takibi

Zimmetleme

 

Talep Yönetimi                    :                1 Saat

 

Muhasebe Yönetimi                           :              10 Saat 

 

Genel Muhasebe Yönetimi

Proje Yönetimi

Muhasebeleştirme Tanımları

Muhasebeleştirme İşlemleri

Mali Tablolar

 

Döviz Uygulaması                               :              2 Saat

 

Dövizli İşlemler

Dövizli Muhasebe

 

Kayıt Revizyon Takibi                        :              1 Saat

 

Raporlama Eğitimi ve Rapor Tasarımı : 4 Saat

İzmir (Merkez)

Bu şubeye ait eğitim takvimi bulunmamaktadır.

Ankara

Bu şubeye ait eğitim takvimi bulunmamaktadır.