Bilgisayarlı Muhasebe ve Finans Eğitimi | Mesleki Eğitimler | Global Kariyer

Bilgisayarlı Muhasebe ve Finans Eğitimi

Muhasebe ve finans hiç bir zaman iş hayatında önemini yitirmeyecek ender sektörlerden. Hangi sektörde çalışmak isterseniz isteyin muhasebe bilgisi her zaman size artı değer katacaktır.

Muhasebe ve finans hiç bir zaman iş hayatında önemini yitirmeyecek ender sektörlerden. Hangi sektörde çalışmak isterseniz isteyin muhasebe bilgisi her zaman size artı değer katacak ve fark yaratacak.

Global Kariyer olarak; sektörün ihtiyaçlarını sizler için analiz ediyor, sizlere bu alanda donanım kazandırıp iş hayatında aranan, vazgeçilmez olan bir çalışana dönüşme fırsatı sunuyoruz. 

Netsis Entegre 9.57 (Son versiyon) ve Luca Paket Muhasebe Programlarını, ön muhasebe ve genel muhasebe ile finans uygulamalarını Mali Müşavir ve Muhasebe Uzmanlarından öğreneceğiniz eğitimimizin sonunda katılımcılarımız, MEB Onaylı Bilgisayarla Muhasebe Sertifikası ve Global Kariyer onaylı Netsis Entegre 9.57 (Son versiyon), Luca Paket Muhasebe ve Finans Eğitimi Başarı Sertifikası almaya hak kazanacaklar.

Eğitim Süresi: 66 Ders Saati —  11 Hafta

Bilgisayarlı Muhasebe ve Finans Kursumuzun İçeriği:

Modül 1 : Ön ve Genel Muhasebe Temel Kavramlar

 • Ticari Belgeleri Tanıyalım
 • Fatura Açık Kapalı
 • Serbest Meslek Makbuzu
 • Tek Düzen Hesap Planı
 • Dönen Varlıklar
 • Duran Varlıklar
 • Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
 • Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
 • Öz Kaynaklar
 • Gelir Hesapları
 • Şüpheli Alacaklar
 • Kar-Zarar
 • Beyannameler
 • KDV 1
 • Muhtasar Beyannamesi

UYGULAMA BÖLÜMÜ

Her öğrencimize kendi sanal şirketlerini açtırıp ön ve genel muhasabe işlemlerini uygulamalı olarak NETSİS ENTEGRE 9.57 (En son versiyon) ve LUCA Muhasebe Programları üzerinden aktardığımız bölümün konu detayları aşağıdaki gibidir;

Modül 2: NETSİS ENTEGRE 9.57 Uygulamaları

Genel Modül

 • Her öğrenciye birer şirket açılması
 • Şirket silme
 • Şirket kopyalama
 • Şirket şube parametre işlemleri

Muhasebe Modülü

 • Açılış kaydı
 • Hesap planı tanımlama işlemi (Ana hesap, muavin hesap, grup hesap)
 • Muhasebe fişleri (Mahsup, tahsil, tediye, açılış ve kapanış fişi)
 • Fiş içerisinde BA-BS bağlantısı kurma,
 • Mizan
 • Ay sonu KDV işlemleri
 • BA-BS Formları
 • KDV beyannamesi
 • Muhtasar beyannamesi
 • Muhasebe modülü içerisindeki parametre işlemleri
 • Muhasebe modülü raporlama işlemleri

Cari Modülü
Stok Modülü
Fatura Modülü
Kasa Modülü
Müşteri Çekleri Modülü
Müşteri Senetleri Modülü
Borç Çekleri Modülü
Borç Senetleri Modülü
Dekont Modülü
Banka Modülü
Entegre Modülü

 • Entegrasyon kayıtlarının incelenmesi
 • Entegre seçenekli aktarma işlemi
 • Ön muhasebenin genel muhasebeleştirilmesi

İnsan Kaynakları Modülü

 • Bordro
 • Şirket bilgileri
 • KYKM bilgilendirme
 • Eksik gün kod girişi
 • Çıkış neden kod girişi
 • Çalışma Bakanlığı kod girişi
 • Personel bilgileri
 • Personel sabit bilgileri
 • Personel ücret girişi
 • Personel devam bilgi girişi
 • Personel giriş/çıkış işlemi
 • Personel puantaj bilgisi
 • Personel izin girişi
 • Personel borç takibi
 • Raporlar
 • Bordro basımı
 • Viziteler
 • İşçi bildirimleri
 • Genel raporlama

Modül 3: NETSİS Programı  — Personel Uygulamaları

 • İşyeri Kartları Tanımlama
 • Personel Kartları Tanımlama
 • KYKM isimlendirme
 • Çıkış Neden Kod Girişi
 • Çalışma Bakanlığı Neden kod girişi
 • Bordro Nasıl Hazırlanır?
 • Puantaj İşlemleri
 • Eksik Gün Bildirimleri ve Puantaj Hesaplama
 • Normal Çalışan Emekli Çalışan Bordroları Hazırlama
 • Rapor Bildirimleri
 • İşe Giriş   İşten Çıkış
 • Meslek Kodları
 • Sözleşme Türleri

Genel Raporlar

 • Bordro basımı
 • Sgk formları
 • İşçi bildirimleri
 • Şirket listesi
 • İzin raporu

Modül 4: LUCA Uygulamaları

 • Hesap Planı Listesi
 • Hesap Planından Fişlere Giriş Yapma
 • Fişlerde Hesap Kodu Değişikliği Yapma
 • Şirketler Arası Hesap Planı Aktarımı,
 • Toplu Hesap Planı Silme
 • Hesap Planı Cari Tanımlama
 • Cari Bilgi Doğrulama
 • Cari Adres Sorgulama
 • Fiş Girişi: Muhasebe Fişleri Oluşturma (Açılış Fişi,Tahsil Fişleri,Tediye Fişleri, Mahsup Fişleri)
 • Fiş Listesi
 • Fiş Açıklama Girişi
 • Fiş Kodu Değişikliği
 • Fiş İçerisinde Ba-Bs Bağlantısı Kurma,
 • Fişler İçerisinde Kısayol Tuşları,
 • Fiş İçerisinde Muavin Defter Alma,
 • Stok İşlemleri
 • Stok Girişi
 • Stok Listesi
 • Stok Türü Tanımlama

Genel Raporlar

 • Hesap Planı Listesi
 • Detay Fiş Listesi
 • Özet Fiş Listesi
 • Mizan
 • Stok Raporları
 • Alım Fatura Dökümü
 • Satış Fatura Dökümü
 • Stok Değer Raporu
 • Stok Durum Raporu

Modül 5: Luca Programı — Personel Uygulamaları

 • İşyeri Kartları Tanımlama,
 • Personel Kartları Tanımlama,
 • Personel Listesi
 • Personel Arama
 • Personel Ücret Bilgileri
 • Bordro Nasıl Hazırlanır?
 • Puantaj İşlemleri
 • Eksik Gün Bildirimleri ve Puantaj Hesaplama
 • Normal Çalışan Emekli Çalışan Bordroları Hazırlama
 • Rapor Bildirimleri
 • İşe Giriş   İşten Çıkış
 • Meslek Kodları
 • Sözleşme Türleri
 • Personel Bordrolarını Muhasebeleştirme İşlemleri,
 • Toplu Personel Çıkışı
 • Toplu Kanun No Değiştirme

Genel Raporlar

 • Personel Listesi
 • Personel Sicil Listesi
 • Bordro Dökümü
 • Aylık Bordro İcmali
 • Eksik Gün Bildirim Formu
 • Maaş Özet Raporu
 • Personel Bordro Yıllık Özet Raporu

Modül 6 : Finans Uygulamaları

 • Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarına genel bakış 
 • Raporlama açısından özellikli hesaplar 
 • Mali Tablolar 
 • Bilanço Terimleri 
 • Bilanço: Varlıklar, Borçlar, 
 • Bilanço Denkliği, İşletme Sermayesi 
 • Gelir Tablosu Terimleri 
 • Gelir Tablosu
  • Kar / Zarar
  • Nakit akım Tablosu: Nasıl Hazırlanır, Kaynaklar / Kullanımlar 
 • Brüt / Net İşletme Sermayesi
  • İşletme Sermayesinin Tespiti
  • Faaliyet Döngüsü 


Bilgisayar destekli muhasebe ile temel ve ileri düzey muhasebe ve finans eğitimi. Bilgisayarlı Muhasebe ve Finans Eğitimi, Bilgisayarlı Muhasebe Kursu İzmir 

Bilgisayarlı Muhasebe ve Finans Eğitimi

Başlangıç Tarihi:24 Ağustos 2024 Cumartesi

Eğitim Günleri:Cumartesi

Eğitim Saatleri:14:00-18:30

Şube:İzmir (Merkez)

GÖNDER
Hemen Bilgi Al