Personel Özlük İşleri, Çalışma Hukuku, SGK Uygulamaları ve Bordrolama Eğitimi | Mesleki Eğitimler | Global Kariyer

Personel Özlük İşleri, Çalışma Hukuku, SGK Uygulamaları ve Bordrolama Eğitimi

İnsan kaynakları ve muhasebe departmanlarının en temel görevlerinden olan bordrolama, ücretlendirme, özlük işleri ve yasal mevzuatı en güncel haliyle, uygulamalı olarak bu eğitimde bulacaksınız.

İnsan kaynakları ve muhasebe departmanlarının en temel görevlerinden olan bordrolama, ücretlendirme, özlük işleri ve yasal mevzuatı en güncel haliyle, uygulamalı olarak bu eğitimde bulacaksınız.

İş Mahkemeleri Bilirkişisi ve kurumsal bir firmanın Ege Bölgesi İnsan Kaynakları Saha Sorumlusu Kenan Acur tarafından verilen bu eğitimimizde işletmelerin; insan kaynakları, personel veya muhasebe birimlerinde personel konuları ile ilgilenen uzman, eleman ve yöneticilerin veya bu alanda çalışmak isteyen adayların, personel özlük işleri, çalışma hukuku, SGK uygulamaları ve bordrolama konusunda yetişmeleri ve yasal gerekliliklere uygun iş yapmalarını hedefliyoruz.

Eğitim Süresi: 28 Ders Saati  3 Hafta

Bordrolama Eğitimi İçeriği:

Modül 1: Ücretlendirme ve Bordrolama

 • Bordro hesaplama; brüt ücret, net ücret
 • Puantaj hesaplamaları
 • Hafta ve genel tatil mesailerinde ücret hesabı
 • Gelir vergisi dilimleri
 • Sakatlık indirimi, BES ve icra süreçleri
 • Fazla çalışma ücret hesabı
 • Asgari geçim indirimi
 • İşveren maliyet hesapları
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin hesaplamaları

Modül 2: NETSİS Entegre İK - Bordrolama Uygulamaları

 • Ücret bordro parametrelerinin girilmesi
 • İşçi girişlerinin programa işlenmesi
 • İşçi ücretlerinin programa girilmesi
 • Puantaj girişi ile bordro Hesaplama
 • İşçi çıkışlarının program üzerinden yapılması

Modül 3: Personel ve Özlük İşleri

İş Sözleşmelerinin Sona Erme Şekilleri

 • İstifa, ölüm, emeklilik, askerlik nedeniyle fesihler
 • Devamsızlıklar
 • Taciz, hırsızlık, kavga, alkol, mala zarar fesih süreçleri
 • İşçinin davranışlarından i̇şyerinden kaynaklanan fesihler
 • Arabuluculuk sistemi, avantaj ve dezavantajları

Çalışma Dönemi Uygulamaları

 • Personel özlük dosyası
 • Çalışma sürelerinin düzenlenmesi
 • Haftalık çalışma sürelerinin hesaplanması

Personele Çalışma Belgesi Verilmesi

 • Ücret bordrosu nedir? yapılmamasının sonuçları
 • Ara dinlenmeleri
 • Gece ve vardiyalı çalışmalar
 • İKALE Sözleşmesi, anlaşmalı fesih
 • İş akdini sonlandırma ihtarname örnekleri

Modül 4: İş Hukuku ve Yasal Mevzuat

 • Temel kavramlar ve iş sözleşmeleri
 • İşçi, işveren, işveren vekili
 • Asıl işveren, taşeron ilişkisinin yasal dayanakları
 • Belirli süreli, belirsiz süreli, kısmi süreli, uzaktan çalışma sözleşmesi
 • Ücret şekilleri ve ücretin ödenmesi
 • Günlük ücret, maktu ücret kavramları
 • Ücretin gününde ödenmemesi
 • Ücret nedir? Ücret şekilleri ve uygulama alanları
 • İş davaları
 • Tazminat davaları
 • İşe iade davaları ve süreçleri dosya incelemeleri
 • İSG davaları ve süreçleri
 • Fazla çalışma
 • Fazla mesai nasıl hesaplanır?
 • Fazla çalışma sözleşmesi
 • Ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışma
 • Hafta tatili çalışmaları
 • Yıllık izinler – diğer ücretli izinler
 • Yıllık ücretli izin hakkı, süreleri ve izin kullanma
 • Yıllık izin ücreti, işten ayrılmada izin ücreti
 • Ölüm, babalık, evlilik izinleri
 • Kadın işçi doğum süreçleri
 • Rapor süreleri
 • Süt izni, ücretsiz izin süreleri
 • Yasaklı işler ve çalışma süreleri

Modül 5: SGK Mevzuat ve Uygulamaları

 • İşe giriş bildirgesinin SGK sitesinden hazırlanması
 • İşten çıkış bildirgesi

Bordrolama Eğitimi, Bordro ve Özlük İşleri Eğitimi, Personel Özlük İşleri Bordrolama ve SGK Uygulamaları Eğitimi

Personel Özlük İşleri, Çalışma Hukuku, SGK Uygulamaları ve Bordrolama Eğitimi

Başlangıç Tarihi:4 Ağustos 2024 Pazar

Eğitim Günleri:Pazar

Eğitim Saatleri:10:00-17:00

Şube:İzmir (Merkez)

GÖNDER
Hemen Bilgi Al