İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimi | Mesleki Eğitimler | Global Kariyer

İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimi

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bugünün ve geleceğin dünyasında fark yaratacak olan İnsandır.

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bugünün ve geleceğin dünyasında fark yaratacak olan insandır. Dünya devi olan işletmelere baktığımızda insana yaptıkları yatırımın, insana verdikleri değerin büyüklüğünü görüyoruz.

İnsan Kaynakları Yönetimi; en doğru personellerin seçilmesini, var olan personeller için en verimli ve adil ortam yaratılmasını, performans değerlendirmesi yaparak en doğru ücretlendirmeyi belirlemeyi, personellerinin doğru zamanda doğru eğitimler almasını sağlayarak hem işletmenin hem de çalışanın mutluluğunu amaçlar.

Global Kariyer olarak bu önemli hizmet sektörüne "İnsan Kaynakları Uzmanları" yetiştirmeyi, mutlu işveren ve çalışanlar yaratmayı hedefleyerek birbirinden değerli eğitmenlerimizin sizler için hazırladığı eğitim programımızı sizlere sunuyoruz.

* Katılımcılarımız eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak düzenlenen sınava dahil olup MEB ONAYLI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve MEB ONAYLI EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ Sertifikası alacaklardır. 

Eğitim Süresi: 88 Ders Saati - 11 Hafta

İnsan Kaynakları Uzmanlığı Kursumuzun İçeriği:

Modül 1: İnsan Kaynakları Yönetimine Genel Bakış 

 • İşletmelerin kurulum amacı ve faaliyetleri
 • İnsan kaynaklarının tarihçesi
 • Personel ve insan kaynakları departmanları arasındaki farklar
 • İK’nın kurum içindeki yeri ve önemi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi nedir?
 • Stratejik insan kaynakları yönetim anlayışı nedir?
 • İnsan kaynakları yönetiminin amacı nedir?
 • Stratejik İK planlaması ne yapar?

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması  

Modül 2 : İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Analizi ve Görev Tanımı Oluşturma

 • Analiz ve iş tanımları
 • İş analizi ne demektir?
 • İş analizinde 5N1K
 • İş analizinde dikkat edilecek noktalar
 • İş analizinin aşamaları
 • İş analizi veri toplama yöntemleri
 • İş analizi süreci
 • Görev tanımı nedir?
 • Görev tanımında neler olmalıdır?
 • İyi yapılmış görev tanımının kuruma katkısı
 • Yetkinlikler tablosu nedir?
 • Örnek yetkinlik tablosu
 • Yedekleme prosedürü nedir? Neden yapılır?

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 3: Yetkinlik Bazlı Aday Seçimi ve Personel Yerleştirme 

 • Mülakat kavram olarak nedir?
 • Personel talep formu nedir, neleri içermelidir?
 • Aday araştırması nasıl yapılır?
 • İş ilanında olması gerekenler nelerdir?
 • Başvuruların öndeğerlendirme kriterleri nelerdir?
 • Mülakat çeşitleri
 • Yetkinlik bazlı mülakat nedir?
 • Yetkinlik bazlı mülakatın örnek soruları
 • Mülakat içeriğinde olması gerekenler
 • Mülakat testleri
 • Etkin bir mülakatın süresi ve kullanımı nasıl olmalıdır?
 • Örnek mülakat uygulaması

 Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 4: Performans Yönetim Sistemi 

 • Niye performans değerlendiririz?
 • Performans değerlendirme yöntemleri nelerdir?
 • Geleneksel yöntemlerin eksik yönleri
 • Modern yöntemler ve 360 derece performans değerlendirme
 • Yetkinlik bazlı performans değerlendirme
 • Performans değerlendirme kriterleri
 • Performans değerlendirme görüşmeleri
 • Performans değerlendirme sonuçları nerede kullanılır?
 • Performans değerlendirme sürecindeki hatalar
 • Y ve Z kuşaklarında değerlendirme nasıl uygulanmalı?
 • Etkili bir perfprmans değerlendirme sistemi oluşturmak için öneriler
 • Kanuni açıdan performans değerlendirme
 • Örnek uygulama

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 6 : Yetenek Yönetimi

 • Yetenek Yönetimi şirketler için neden önemlidir? 
 • Yetkinlik seti oluşturma 
 • Performans ve Yetenek Denklemi
 • Yetenek / Potansiyel Kodu nedir?
 • Yetenek Yönetimi Modelleri (Uygulamalı)
  • 9 Boxes
  • İKP
 • Yedekleme Planı oluşturma
 • Bireysel Gelişim Planı oluşturma 

Modül 5: Eğitim Yönetimi, Kariyer Planlama  

 • Eğitim Yönetimi, Kariyer Planlama
 • Kurumsal yetkinliklerin belirlenmesi ve tanımlanması
 • Pozisyon - yetkinlik matrisi
 • Eğitim İhtiyaçlarının kaynakları
 • Performans Yönetimi ve kariyer planlama ile ilişkileri
 • İhtiyaçların birleştirilmesi
 • Piyasa araştırması
 • Takvim oluşturma ve bütçeleme
 • Eğitim etkinliği ölçme ve değerlendirme

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 6 : Personel ve Özlük İşleri

 • İş Sözleşmeleri - İbranameler
 • İş sözleşmelerinin sona ermesi haklı ve geçerli fesihler ( 25. Md fesihleri)
 • Personel özlük işleri uzmanı görev ve sorumlulukları 
 • Ücretlendirme ana ilkeler: iç dengenin korunması, piyasa koşullarına uygunluk
 • Ücret Türleri: Baz (Kök Ücret), Özendirici Ücretler
 • İş Kanunu, Asgari Ücretler - 20 günlük hak düşürücü süre
 • İcralık ve nafaka ödeyen işçiler, yazışma ve sorumluklar
 • Engelli teşvikleri, 5 puanlık teşvikler

Modül 7 : Personel ve Özlük İşleri - Atölye Çalışması

 • Personel Özlük Dosyasının içeriği ve incelenmesi
 • İş davası süreçlerinin dosyalar üzerinden incelenmesi yorumlanması
 • Tutanak ve İhtarların düzenlenmesi, 
 • Yıllık izinlerin formlarının düzenlenmesi, 
 • Sigorta işe giriş, sigortalı işten çıkış, prim bildirgeleri, SGK prim oranları, e - bildirge İşlemleri

Modül 8 : Ücretlendirme ve Bordrolama

 • Bordronun işverene maliyeti hesaplama
 • Hesap makinesi ile Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı hesaplamaları ve İş Kanunundaki yeri
 • Puantaj tablolarının hazırlanması, çeşitleri ve incelenmesi
 • Gelir vergisi dilimleri
 • Aile geçim indirimi hesaplamaları
 • SGK İşçi işveren prim oranları,
 • SGK Tavan ve taban, kıdem tazminatı tavan ve taban uygulamaları,

Modül 9 : NETSİS - Bordrolama (İzmir Merkez) 

 • Ücret bordro parametrelerinin girilmesi
 • İşçi girişlerinin programa işlenmesi,
 • İşçi ücretlerinin programa girilmesi
 • Puantaj girişi ile bordro Hesaplama,
 • İşçi çıkışlarının program üzerinden yapılması

Modül 10 : İş Hukuku 

 • İş Hukukuna yön veren ilkeler
 • İş Hukukunun temel kavramları.
 • İş Kanunu’nun uygulama alanı.
 • İş Sözleşmesi türleri.
 • İş Sözleşmesinde tarafların borçları.
 • İş güvencesi.
 • İş Sözleşmesinin sona ermesi.
 • Feshe karşı yargı yolu.
 • Hizmet akdinin feshinin sonuçları.
 • İşin düzenlenmesi.
 • İş sağlığı ve güvenliği. 
 • Uygulamada karşılaşabilecek sorunların ve emsal Yargıtay kararlarının değerlendirilmesi
 • İdari para cezaları.

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 11: İş Sağlığı ve Güvenliği 

 • İş sağlığı ve güvenliği kavramları / yasal mevzuat
 • Risk değerlendirmesi
 • Tehlikelerin belirlenmesi
 • Kontrol ve önlemler

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 12: İnsan Kaynakları Yönetiminde Koçluk & Mentorluk, Çalışan Bağlılığı ve Motivasyon

 • Koçluk nedir?
 • İnsan kaynaklarında koçluğun yeri
 • Koçluğun şirkete ve takıma faydaları
 • Kendini tanımak
 • Beyin sistemleri
 • Beynimiz ve kullandığımız kelimelere yansıması
 • Temsil sistemleri öğrenme ve anlama yöntemi
 • Koçluk becerilerini geliştirmek
 • Dinleme, anlama, sorular sorma, geri bildirim,
 • Doğru beden dili ve iletişim,
 • Duyguları yönetmek,
 • SWOT analizi
 • Hedef analizi- SMART
 • Planlama süreci 
 • Kaizen
 • Koçluk görüşmeleri nasıl yapılmalıdır?
 • Koçluk süreci ve koçluk modelimiz 
 • Uygulama aşamasına geçiş, örnek uygulama
 • Mentorluk nedir, ne değildir?
 • Koçluk mentorluğun temel farkları
 • Mentorlerin seçim süreci 
 • Mentorluğun iş planlarına ve süreçlerine dahil edilmesi
 • Koçluk mu, mentorluk mu? 
 • Şirketlerin yapısına hangisi daha uygun, performans düzeyinde ve seviyede nasıl karar verilmeli?
 • Mentorluk nasıl uygulanır?
 • Sonuçların ölçülmesi ve raporlanması
 • İnsanlar neden motivasyona ihtiyaç duyar?
 • İnsan Kaynakları ve motivasyon ilişkisi
 • Mc Kinsey 7 lisi
 • Fiziksel bağlılık
 • Duygusal bağlılık
 • Çalışan motivasyonu için gereken temel liderlik özellikleri
 • Fark edilme ihtiyacını anlamak
 • Rol model olmak
 • Çalışanı geliştirmek
 • Etkili delegasyon
 • Koçvari liderlik

Modül 13: MS Excel Uygulamaları 

 • Temel matematiksel işlemler : Sum (Topla), Average (Ortalama), Sumif (Etopla)
 • Yüzde, Oran orantı işlemleri
 • Mantıksal Formüller : İf (Eğer), And (Ve), Or (Yada)
 • İstatistiksel Formüller : Countif (Eğersay), Countifs (Çokeğersay), Averageİf (Eğerortalama), Vlookup (Düşeyara)

Modül 14: Eğiticinin Eğitimi (MEB Sertifikalı) 

 Eğitim Yönetimi

 • Profesyonel eğitim yönetimi
 • Başarılı eğitim yöntemleri
 • Eğitimlerde hedef belirleme ve içerik hazırlama
 • Eğitimde zaman yönetimi ve eğitim öncesi hazırlıklar
 • Eğitim yapısına uygun ortam seçimi ve hazırlanması
 • Eğitimde oturma düzeni
 • Eğitim materyallerinin doğru yer ve zamanda kullanılması
 • Eğitim İhtiyaç Analizi uygulamaları

Eğitimcinin Temel Özellikleri

 • Eğitimcinin kimliği ve rolü
 • Beden dilinin etkin kullanımı
 • İletişim becerilerinin geliştirilmesi
 • Katılımı sağlayan ve ilgiyi arttıran yöntemler
 • Özgüven ve sakinlik
 • İlgiyi canlı tutmak

Eğitim Sunumlarının Hazırlanması

 • Eğitim sunumlarının hazırlanması ve etkin sunum
 • Sunum akışının planlanması
 • Sunum materyallerin tespiti
 • Başarılı sunum hazırlama teknikleri
 • Sahneyi kullanma
 • Eğitimde soru alma yanıtlama ve soru sorarak 
 • Etkileşim yaratma
 • Eğitim kitapçığı hazırlanma
 • Eğitim oyunlarının planlanması, uygulamalar ve örnekler


EĞİTMEN KADROMUZ;

Kenan ACUR ; ETİ İnsan Kaynakları Saha Sorumlusu,Çalışma Hukuku Uzmanı, İş Hukuku Bilirkişisi 

Emine YELKENCİ; İnsan Kaynakları Yöneticisi, Profesyonel Koç

Aysun TEK; Eğitim & Geliştirme Danışmanı

Murat BAKIM; Yönetim Danışmanı, İnsan Kaynakları Uzmanı

Ayşe Nihan TANSUĞ; Yönetim Danışmanı, Master Trainer PCC

Aytunç KIVANÇ; Makine Yüksek Mühendisi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, ISO 14001:2015 - OHSAS 18001:2007 Baş Denetci

Ziynet GİTMEZ; İnsan Kaynakları Yöneticisi, Danışmanı

Sercan ÜSTÜNDAĞ; Bilişim Teknolojileri Uzmanı

 *** Katılımcılarımız Eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak düzenlenen sınav sonunda  MEB Onaylı İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifikası ve MEB Onaylı Eğiticinin Eğitimi Sertifikası  alacaklardır. 

*** Eğitmenlerimiz program akışına göre değişiklik gösterebilmektedir.

İnsan Kaynakları Kursuna Ön Kayıt için soldaki formu doldurunuz.

MEB İnsan Kaynakları Kursu, MEB Onaylı İnsan Kaynakları Sertifikası, Eğiticinin Eğitimi Sertifikası

İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimi

Başlangıç Tarihi:03 Temmuz 2022 Pazar

Eğitim Günleri:Pazar

Eğitim Saatleri:10:00 - 17:00

Şube:İzmir (Merkez)

GÖNDER
Hemen Bilgi Al