Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi | Mesleki Eğitimler | Global Kariyer

Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi

Ticaret Bakanlığından Onaylı sektör tecrübeli Eğitmenlerimizle ihracat süreçleriniz için gerekli tüm bilgileri uygulamalı olarak eğitimimizde bulacaksınız.

Global Kariyer olarak; Ticaret Bakanlığından Onaylı Eğitmenlerimizle sektörel ihtiyaçlarını analiz ediyor ve sizlerin dış ticaretteki prosedürleri uygulamalı olarak belgeleriyle tanımanızı ve iş hayatında yakaladığınız fırsatlara daha profesyonel yaklaşabilmenizi sağlayarak dış ticarette uzman bireylere dönüşmenizi hedefliyoruz.

Eğitim Süresi: 36 Ders Saati - 6 Hafta

Programın hedef kitlesi :

 • Şirketlerin yönetim kademesinde görevli kişiler
 • Şirketlerin dış ticaret pazarlama ve operasyonundan sorumlu kişiler
 • Dış ticarette kariyer yapmak isteyen öğrenciler ya da mezunlar
 • İthalat ya da ihracat işlerinde aracılık yapmak ve bu faaliyetlerden komisyon geliri elde etmek isteyenler
 • Ek iş olarak dış ticaret ile uğraşıp ek gelir sağlamak isteyen kişiler
 • Koşulları home ofis çalışmaya uygun olan ve evden çalışarak gelir sağlamak isteyenler
 • Sermayesiz iş kurmak isteyen girişimci kişiler
 • Mevcut işinden memnun olmayıp daha yeni ve uluslarası fırsatları içinde barındıran dış ticaret sektöründe çalışma hayatını sürdürmek isteyen çalışanlar

Eğitim İçeriği :

Modül 1 : Uluslararası Pazarlama Temel Kavramlar

 • Uluslararasılaşma Yöntemleri
 • Gelişmekte Olan Pazarların Dinamikleri
 • Uluslararası Girişimcilik
 • Küresel Doğan İşletme Kavramı
 • Uluslararası Girişimcilik İçin Gerekli Koşullar
 • Networking

Modül 2 : Teşvikler, Devlet Destekleri

 • Fuarlar
 • Ekonomi Bakanlığı İhracat Teşvikleri
 • Pazar Araştırması Desteği
 • Turquality Desteği
 • Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği

Modül 3 : Uluslararası Pazarlama Karması

 • Ürün Geliştirme, Tutundurma Stratejileri
 • Pazar Bölümleme, Konumlandırma Stratejileri

Modül 4 :Uluslararası Pazar Araştırması ve Hedef Pazar Seçimi - Dış Ticarette Müşteri / Tedarikçi Bulma

 • Masa Başı Pazar Araştırması, Yerinde Pazar Araştırması, 
 • Katılımcıların Örnek Ürünlerinin Tespiti
 • Uluslararası Pazar Araştırması Ve Hedef Pazar Seçimi
 • Örnek Ürünleri İçin İthalat İhracat İstatistiklerine Ulaşılması
 • Potansiyeli En Yüksek Pazarların Tespiti
 • Hedef Pazarların Belirlenmesi
 • Hedef Pazarlardaki Potansiyel Alıcılara Ulaşmak İçin 8 Farklı Kaynak Çalışması
 • İthalat Gümrük Verilerine Ve Konşimento Bilgilerine Ulaşma
 • Farklı Hedef Pazarlar İçin Kullanılacak Geniş Ticari Rehberlerin Kullanımı
 • Ticaret Sicil Kayıtlarından Müşterilere Ulaşma Uygulamaları
 • Ticari Organizasyonların Üye Bilgilerine Ulaşma
 • Elektronik Pazaryerlerinin Kullanımı
 • Müşteri İletişimi Uygulamaları

Modül 5 : Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

 • Ödeme Şekilleri ve Tahsilat Riski Konularında Temel Çerçeve
 • Tahsilat ve Sevkiyat Evrakları İlişkisi
 • Peşin Ödeme Operasyonu, Riskler ve Alınabilecek Önlemler
 • Mal Mukabili Ödeme Operasyonu, Riskler ve Alınabilecek Önlemler
 • Kabul Kredili Ödeme Operasyonu, Riskler ve Alınabilecek Önlemler
 • Vesaik Mukabili Ödeme Operasyonu, Riskler ve Alınabilecek Önlemler
 • Akreditifli Ödeme Operasyonu, Riskler ve Alınabilecek Önlemler
 • Örnek Akreditif Metni İnceleme, Düzeltmelerin Tespiti Uygulaması

Modül 6: Teslim Şekilleri Ve Operasyonu

 • Teslim Şekillerinin Amacı
 • INCOTERMS 2020 Bülteninin Temel Yapısı
 • Teslim Şekillerinin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Teslim Şekillerinin Lojistik Operasyonu
 • Teslim Şekillerine Göre Satıcı ve Alıcını Sorumluluk, Masraf ve Risk Paylaşımı
 • Teslim Şekline Uygun Fiyat Verme
 • 20 Adımda FOB Operasyon Uygulaması

Modül 7 : Lojistik Operasyon Uygulamaları

 • Örnek İhracat Navlun Teklifi ve Lokal Masrafların Analizi
 • Örnek İthalat Navlun Teklifi ve Lokal Masrafların Analizi
 • Nakliye Sigortası Uygulamaları
 • Nakliye Sigortası Teminatları
 • Örnek Hasar Olayı ve Sigorta İşlemlerinin Analizi
 • Uluslararası Nakliyede Kullanılan Araçların Türlerinin İncelenmesi
 • Multimodel Taşıma Uygulamaları

Modül 8: Gümrük Uygulamaları

 • Gümrüklerde Temsil
 • Geçici Depolama / Özet Beyan
 • Detaylı Beyan
 • GTİP
 • Gümrük Beyannamesi doldurulması
 • Gümrükte gerekli evraklar
 • Fatura, Çeki listesi, Taşıma Belgeleri, Menşe Belgeleri, Atr / Eur Belgeleri
 • Gümrük Rejimleri
 • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, İhracat Rejimi
 • Dahilde İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi
 • Transit Rejimi
 • Antrepo Rejimi
 • Gümrükte Ödenecek Vergilerin Hesaplanması


Modül 9 : Tahsilat Riskini Minimize Etme

 • Vadeli Satışlarda Tahsilat Risklerinin Minimizasyonu
 • Poliçe Uygulamaları
 • Vadeli Akreditif Uygulamaları
 • Banka Garanti Mektupları Uygulamaları
 • Alacak Sigortaları Uygulamaları

Modül 10: Dış Ticarette Kullanılan Evrak ve Belgeler

 • Dış Ticarette Evrakların Önemi
 • Faturalar
 • Faturaların Hazırlanması ve Örneklerin İncelenmesi
 • Dolaşım Evraklarının Hazırlanması Ve Örneklerin İncelenmesi
 • Taşıma Evraklarının Hazırlanması Ve Örneklerin İncelenmesi
 • Tali Evrakların Hazırlanması Ve Örneklerin İncelenmesi
 • Sevk (Taşıma Belgeleri) Paketleme Belgeleri, Serbest Dolaşım Belgeleri
 • Finansal Belgeler
 • Ürüne İlişkin Belgeler Diğer Belgeler
 • Belge Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar
 • Belgelerde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları

Modül 11: Dış Ticarette Sözleşmeler ve Hukuksal Süreç

 • Akit Nedir? Dış Ticarette Sözleşmenin Önemi ve Türleri
 • Satış Sözleşmeleri Örnekleri
 • Temsilcilik Sözleşmeleri
 • Komisyon Sözleşmeşmeleri
 • Sözleşme Hazırlarken Dikkat Edilecek Unsurlar Nelerdir?
 • Neden Sözleşme Olması Gerekir?
 • Sözleşmelerin Hukuksal Bağlıyıcılığı ve Yaptırımları
 • Uluslararası Hukuk Kuralları ve Milli Hukuk Arasındaki Uygulama Farkları
 • Yeni Ticaret Kanunu
 • Ulusalararası Pazarda Marka ve Patentin Önemi
 • Kendimizi ve Markamızı Nasıl Koruma Altına Alırız?
 • Fikri Mülkiyet Hakları ve Önemi
 • Proforma Fatura ve Sözleşme Farkları
 • Temsilicilik ile Distribütörlük Arasında Fark var mıdır?
Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi

Başlangıç Tarihi:18 Ağustos 2024 Pazar

Eğitim Günleri:Pazar

Eğitim Saatleri:14:00 - 18:30

Şube:İzmir (Merkez)

GÖNDER
Hemen Bilgi Al