Finansal Okuryazarlık Eğitimi | Mesleki Eğitimler | Global Kariyer

Finansal Okuryazarlık Eğitimi

Edinilen bilgiler sayesinde katılımcıların gelecekteki olası yönetici konumlarına bir hazırlık yapılmış olacaktır.

Finansal Okuryazarlık Kursumuzun sonunda tüm katılımcılarımızın;

 • Finans / ekonomi yazı ve TV programları daha kolay anlayabilmesini,
 • İşletme içinde diğer departmanlarda çalışan kişilerin muhasebe-finans departmanı ile aynı dili konuşabilmesini,
 • İşletmelerin finansman kaynakları, bilanço, gelir tablosu, satışların maliyet tablosu ve bu tabloları okuyarak işletmelerin mali ve ekonomik yapılarına ilişkin bilgileri edinmelerini hedefliyoruz.

Edinilen bilgiler sayesinde katılımcıların gelecekteki olası yönetici konumlarına bir hazırlık yapılmış olacaktır. 

Kimler Katılmalı? 

İşletmede beyaz yakalı olarak çalışan, finans bilgisi sınırlı olan veya finans bilgisi olmayan tüm departman çalışanlar

Eğitim sonunda tüm katılımcılarımız "Global Kariyer Başarı Sertifikası" alacaklardır.

Eğitim Süresi: 16 Ders Saati

Eğitim içeriği:

 • Finansal yönetim nedir, muhasebe ve ekonomi bilimiyle ilişkisi nedir?
 • Finans Yöneticisinin işletmedeki rolü nedir?
 • İşletme türleri ve şirket yapılanmaları
  • Adi şirket, kollektif şirket,
  • Limited şirket
  • Anonim şirket
 • Fatura : fatura kavramı, açık/kapalı fatura, faturanın hukuki yapısı
 • Muhasebe süreci ve ticari belgeler (çek, senet, fatura vd), mizanı anlama
 • Finansal muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi ve işlevleri
 • Temel düzeyde vergi bilgisi
 • Ticaret-üretim ve hizmet işletmelerinde maliyet kavramı
 • Finansal tablolar
 • Raporlama açısından özellikli hesaplar
 • Bilanço
  • Dönen varlıklar
  • Duran varlıklar
  • Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar
  • Özkaynaklar
  • Bilanço denkliği, işletme sermayesi
 • Gelir tablosu
  • Gelirler ve giderler
  • Brüt satış kar veya zararı
  • Faaliyet karı veya zararı
  • Olağan kar veya zarar
  • Dönem karı veya zararı
 • Satışların maliyeti tablosu
 • Finansal tablolara anlama ve yorumlama
 • Bilanço-gelir tablosu okuma teknikleri ve makyajlama
 • Rasyo analizleri
 • İşletmelerde maliyetler, maliyet davranışı ve önemi
 • Sabit maliyetler, değişken maliyetler, yarı değişken maliyetler, yarı sabit maliyetler
 • Kar/zarar
 • Nakit akım tablosu: nasıl hazırlanır, kaynaklar/kullanımlar
 • İşletme sermayesi yönetimi
 • Brüt/net işletme sermayesi
 • İşletme sermayesinin tespiti
 • Faaliyet döngüsü
 • Rasyo analizleri
  • Likidite rasyoları
  • Faaliyet rasyoları
  • Kaldıraç rasyoları
  • Kârlılık rasyoları
  • Büyüme rasyoları
  • Değerleme rasyoları
 • Şirket yapısına göre raporlama örnekleri
 • Finansal risk yönetimi


Finansal Okuryazarlık nedir, Finans Okuryazarlığı, Ekonomik Okuryazarlık, Finans Kursu

GÖNDER
Hemen Bilgi Al