Eğiticinin Eğitimi | Mesleki Eğitimler | Global Kariyer

Eğiticinin Eğitimi

Kurumsal yapılarda şirketin geleceğinin yapılandırılması için önemli olan; bilgilerin doğru ve güvenilir şekilde geleceğe taşınmasıdır. MEB onaylı olarak sunduğumuz bu eğitimde amacımız kurumlara planlı, hitabet gücü yüksek, bilgisini yapılandırılmış şekilde aktaran, beden dilini iyi kullanan ve tüm becerilerini eğitimde şirket için kullanan eğitimciler kazandırmaktır.

Kurumsal yapılarda şirketin geleceğinin yapılandırılması için önemli olan; bilgilerin doğru ve güvenilir şekilde geleceğe taşınmasıdır. Eğitimcilerin görevi bu değerli bilgileri tüm yöneticilere ve çalışanlara aktarmasıdır. Eğitimci eğitimlerde şirketin vizyonunu, misyonunu ve değerlerini de temsil eder ve rol model olmalıdır. Şirkete planlı, hitabet gücü yüksek, bilgisini yapılandırılmış şekilde aktaran, beden dilini iyi kullanan ve tüm becerilerini eğitimde şirket için kullanan eğitimciler kazandırmak amaçlanmaktadır.

Katılımcılarımıza Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Eğitimcinin Eğitimi Sertifikası sağladığımız eğitimimizin sonunda kazanımlar şu şekilde olacaktır: 

Kurumlar için:

 • Öğrenen bir şirket olmak
 • İç eğitimciler kazanmış olmak
 • Mentörlük sistemine temel oluşturmak
 • Motivasyonun yükseltilmesi
 • Şirkete bağlılığın arttırılması
 • İş kalitesinin yükseltilmesi
 • Çalışanların gerçek potansiyelinin fark edilmesi
 • Zamanın etkin yönetiliyor olması
 • Kişisel etkinliği yüksek yöneticilerle çalışmak
 • Sürekli gelişim sağlanması
 • Olumlu iletişimin geliştirilmesi

Bireyler için:

 • Eğitimcilik becerilerini kazanma
 • Uygulamalar eşliğinde tecrübe ve pratik kazanma
 • Eğitim konusunda ve sunum konusunda özgüven
 • Kendini değerlendirme becerisi

MEB Onaylı Eğitimcinin Eğitimi Kursuna kimler katılmalı:

 • Eğitimciler
 • İnsan kaynakları çalışanları
 • Kurumsal eğitim birim yöneticileri
 • Üst düzey yöneticiler
 • İş sağlığı ve güvenliği uzmanları
 • Belirli bir ekip yöneten ve sunum yapan takım liderleri

Eğitim Süresi: 2 Tam Gün – 10:00 / 17:00 Saatlerinde*

*Kurumlara özel düzenlediğimiz eğitimlerimizde eğitim süresi katılımcı sayısı, ihtiyaç ve beklentiye göre değişiklik gösterebilir.

Eğitim İçeriği:

Modül 1: Eğitim Yönetimi

Profesyonel eğitim yönetimi
Başarılı eğitim yöntemleri
Eğitimlerde hedef belirleme ve içerik hazırlama
Eğitimde zaman yönetimi ve eğitim öncesi hazırlıklar
Eğitim yapısına uygun ortam seçimi ve hazırlanması
Eğitimde oturma düzeni
Eğitim materyallerinin doğru yer ve zamanda kullanılması
Eğitim ihtiyaç analizi uygulamaları

Modül 2: Eğitimcinin Temel Özellikleri

Eğitimcinin kimliği ve rolü
Beden dilinin etkin kullanımı
İletişim becerilerinin geliştirilmesi
Katılımı sağlayan ve ilgiyi arttıran yöntemler
Özgüven ve sakinlik
İlgiyi canlı tutmak

Modül 3: Eğitim Sunumlarının Hazırlanması

Eğitim sunumlarının hazırlanması ve etkin sunum
Sunum akışının planlanması
Sunum materyallerin tespiti
Başarılı sunum hazırlama teknikleri
Sahneyi kullanma
Eğitimde soru alma yanıtlama ve soru sorarak etkileşim yaratma
Eğitim kitapçığı hazırlanma
Eğitim oyunlarının planlanması, uygulamalar ve örnekler
Eğitimlerde zor insanlarla başa çıkmak, eleştiri ve öfkeli tutumları karşılama ve sakinleştirme


GÖNDER
Hemen Bilgi Al