Bütçe Hazırlama ve Bütçeyi Yönetme Eğitimi (Uzaktan ve Canlı) | Mesleki Eğitimler | Global Kariyer

Bütçe Hazırlama ve Bütçeyi Yönetme Eğitimi (Uzaktan ve Canlı)

Bütçe yapma ve bütçeye göre işletmeyi yönetme son yıllarda mali işler / finans / controling bölümlerinin üzerine yüklenmiş en önemli görevler arasında yer almaktadır.

Bütçe yapma ve bütçeye göre işletmeyi yönetme son yıllarda mali işler / finans / controling bölümlerinin üzerine yüklenmiş en önemli görevler arasında yer almaktadır.

Bu eğitim sürecinde amacımız bütçenin ana mantığı üzerine konuşup / tartışıp ortak bir noktada buluştuktan sonra temel yapılandırma ile bütçe hazırlarken ve onu yönetirken hangi yolların izleneceği konularında fikir paylaşımı yapmaktır.

İşletme bütçelerinin işletme verimliliğine olumlu veya olumsuz tüm etkilerin üzerinde durulup bütçe hazırlarken departmanların hazırlamış oldukları kendi bütçeleri ve şirket genelini ilgilendiren bütçeler ile ilgili bazı örnekler ile öğrenme düzeyi arttırılmaya çalışılacaktır.

Bütçe Eğitimine Kimler Katılabilir:

Bütçe eğitimine, controling, Bütçe, Muhasebe, Finans Departman Müdürleri, Üst ve Orta Kademe Yöneticiler, İşletme Sahipleri ve İşletme Bütçeleri alanında kendilerini geliştirmek isteyen şirket çalışanları katılabilirler.

Eğitim Süresi: 10 Ders Saati  2 Hafta

Eğitim İçeriği:

Modül 1: İşletme Gözünden Bütçe
 • Yeni bir kavram olarak Bütçe ve işletmelerin bütçeye olan ilgisi
 • İstekleri “Bütçemiz Yok” cümlesine takılan çalışan açısından bütçe
 • Bütçenin şirketin geleceğine olan etkisi
 • Olmazsa olmaz kavram: BÜTÇE
Modül 2 : Şirketler İçin Yeni Kavram: Bütçeleme
 • Bütçe nedir? Ne değildir?
 • Neden bütçe yaparız?
 • Bir harcamanın bütçelenmesi nasıl olur?
 • Bütçelemede süreç yönetimi
 • Bütçenin yapmanın amacı, faydaları, zorlayıcı yönleri nelerdir?
Modül 3: Bütçe Hazırlama Yöntemleri
 • Geleneksel yöntem
 • Alternatif yöntemler
 • Belirlenen hedefler doğrultusunda hazırlanan işletme bütçeleri
 • Neden bütçeyi tutturamayız?
Modül 4: Süreç olarak Bütçe
 • Şirket yönetiminin tutumu
 • Bütçe sorumlusunun / yöneticisinin belirlenmesi
 • Bütçe süreci boyunca sürece ışık tutacak kavram: Vizyon
 • Bütçe hedeflerinin belirlenmesi
 • Bütçe ekibinin oluşturulması
 • Bütçe takviminin belirlenmesi
 • Temel varsayımlar: Döviz ve faiz rakamları & Makroekonomik veriler
Modül 5: Adım Adım Bütçe  
 • Kaç tür bütçe vardır? Bütçeye yön veren sistemler nelerdir?
 • Bütçe programları
 • Bütçenin sorumluluğu
 • Bütçe oluşturulmasında sıra;
 • Satış Bütçesi
 • Üretim Bütçesi
 • Satınalma Bütçesi
 • Yatırım Bütçeleri
 • Personel Bütçesi
 • Bakım Bütçesi
 • Departman Bütçeleri
 • Nakit Akış Bütçesi
 • Bilanço & Gelir Tablosu
 • +1 ve +2 yıl için yapılan bütçeler
 • Bütçe türleri
 • Esnek Bütçeleme
 • Faaliyet Tabanlı Bütçeleme
 • Kritik Hedefler Bütçesi
 • Sıfır Tabanlı Bütçeleme
Modül 6: Bütçenin Yönetimi 
 • Kritik kelime: Raporlama
 • Sapmaların Analizi
 • Satış karmasının bütçeye etkisi
 • Öngörülemeyen etki: Kur artışı
 • Plan dışı harcamalar
 • Üretime sapmalarının nedeni
 • Satınalmanın gücü
 • Bütçede insan faktörü
 • Revize Bütçeler


Bütçe ve Raporlama Eğitimi, Bütçe Eğitmi, Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Hazırlama ve Bütçeyi Yönetme Eğitimi (Uzaktan ve Canlı)

Başlangıç Tarihi:17 Ağustos 2024 Cumartesi

Eğitim Günleri:Cumartesi

Eğitim Saatleri:14:00 - 18:00

Şube:İzmir (Merkez)

GÖNDER
Hemen Bilgi Al