Mülakat Teknikleri Eğitimi | Mesleki Eğitimler | Global Kariyer

Mülakat Teknikleri Eğitimi

Eğitimimizin amacı katılımcılara, insan faktörünün iş dünyasında artan önemine paralel olarak, işe seçme ve yerleştirme süreci içerisindeki kilit faktörler ve teknikler hakkında temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Eğitimimizin amacı katılımcılara, insan faktörünün iş dünyasında artan önemine paralel olarak, işe seçme ve yerleştirme süreci içerisindeki kilit faktörler ve teknikler hakkında temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Eğitim bitiminde katılımcılar;

  • Davranışa dayalı mülakatın unsurlarını kavrayacaklar,
  • Mülakat hazırlığı aşamasında gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri öğrenecekler,
  • Etkili mülakat becerilerini uygulayacaklar,
  • Mülakat sonuçlarının değerlendirilmesi konusunda beceri sahibi olacaklardır.

Eğitim Süresi: 8 Ders Saati

Eğitimin İçeriği:

Giriş, Tanışma & Beklentilerin Paylaşımı

İK Şapkalı Yönetici

Yöneticilerin insan kaynakları süreçlerindeki rol ve sorumlulukları

Mülakat Nedir? Neden Önemlidir?

Doğru mülakatın işveren markasına katkısı

Yanlış mülakat ve işe alımın şirkete ve departmana maliyeti

Mülakatın Amacı ve Hedeflenen Sonuçları

Uygun mülakat süresi

Mülakata hazırlık

Adayda teknik bilgi beceri sorgulaması

Mülakat Hazırlığı

Hazırlığın önemi

Hazırlık aşamaları ve hazırlık listesi

Aday bilgilerinin gözden geçirilmesi

Mülakat rehberini kullanma

Mülakat açılışı, belirgin sorular, davranış örnekleri toplama, mülakat kapanışı

Etkili Mülakat Becerileri & Teknikleri

Soru sorma yöntemleri, not alma teknikleri, etkili dinleme, mülakatı ve adayın tepkilerini yönetme

Adayın kişilik tipi ve departmana uyumu

Departmanımda beklediğim temel yetkinlikler

Departman çalışanlarımın yetkinlikleri

Adayın yetkinliklerinin departman uyumu açısından değerlendirilmesi

Yeni kuşaklar ve beklentileri, Yeni kuşaklarla başarılı mülakat

Davranışa Dayalı Mülakat

Neden davranışa odaklanmalı

Davranışa dayalı mülakatın özellikleri, klasik mülakattan farkı

Davranış nedir, nasıl değerlendirilir, sözel olmayan ifadeler

Mülakatta STAR tekniği ve kullanımı

Kişilik analizi, aday tiplerini belirleme ve uygun soru sorma

Mülakatta beden dili (aday ve mülakatçı açısından)

Mülakat Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Mülakat raporunun yazılması

Mülakat hataları, yaygın değerlendirme hataları

Mülakat kapanışı


GÖNDER
Hemen Bilgi Al